top of page

Библиотека Документи

Брой намерени документи:

4

Регистрационен Документ

Регистрационен Документ

2024

Разрешително от РИОСВ за транспортиране на отпадъци

Разрешително

2023

Екологична декларация

Декларация

2022

Разрешително от РИОСВ за третиране на отпадъци

Разрешително

2016

bottom of page